Gizlilik Sözleşmesi


ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası içerisinde “siz”, “sizin” veya bunlara benzeyen ifadeler, bu internet sitesini kullanan herhangi bir kullanıcı anlamına gelir. “Biz”, “bize”, “bizim” veya bunlara benzeyen ifadeler ise BetKanyon anlamına gelir.

Çerezler, bilgisayarınız veya mobil cihazınız içerisinde bazı bilgileri depolayan küçük dosyalardır. Çerezlerimiz, sizin şahsen tespit edilmenizi sağlayamaz.

 

ÇEREZLERİ NASIL KULLANIRIZ

Şu kategorilerden çerezler kullanmaktayız:

a) İşlevsellik Çerezleri, oyunlarımızın işlevsel performansını artırır ve size kullanım kolaylığı sağlar. Örneğin; bu tür çerezler, daha önce oynadığınız bir oyunu hatırlamak için kullanılır.
b) Hedef Çerezleri, oyunumuzun kullanımı ve ziyaret ettiğiniz internet siteleri gibi bilgileri kaydeder. Bu bilgileri oyunlarımız için reklam vermek ve müşterimizin oyun sitelerini optimize etmek için kullanırız.

BetKanyon yasal düzenlemeler ve diğer ilgili yönetmeliklere, yasal tebliğlere ve/veya veri korumaya dair benzeri diğer düzenlemelere bağlı olarak çalışır. Ayrıca, Bet Kanyon, hesap sahipleri ile e-mail iletişim ilkelerine ilişkin olarak en doğru uygulamaları benimsemiştir.

Kişisel verilerinin her zaman aşağıda belirtilen şekillerde kullanıldığına dair müşterileri temin etmek üzere gerekli tüm düzenlemeler yapılmıştır:

* veriler, müşteri hakları korunmak suretiyle işlenir ve değerlendirilir,

* veriler adil ve yasal olarak işlenir,

* veriler yalnızca belirtilen nedenlerle ve yasalara uygun amaçlarla elde edilir,

* veriler doğru ve güncel halde tutulur,

* veriler güvenli şekilde saklanır,

* veriler amacı için gerekenden daha uzun süre saklanmaz,

* veriler önceden onay alınarak pazarlama, tanıtım amaçlı kullanılabilir

Sahtekârlık tespiti ve kontrol amaçlı olarak, Bet Kanyon’un kişisel verileri üçüncü şahıslara iletmesini kabul etmektesiniz. Ayrıca, Bet Kanyon’un , bir Bet Kanyon müşterisini ilgilendiren usulsüzlüklere dair makul sebeplere dayanan şüpheleri olduğunda, Bet Kanyonkişisel bilgileri ilgili alıcılara iletme hakkını saklı tutar.

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM)

Bet Kanyon, CRM maçlı olarak kişisel verileri işleme hakkını saklı tutar. Kişisel veriler, sizin önceden onayınız alınmak kaydıyla, pazarlama ve tanıtım amaçlı olarak kullanılabilirler. Kullanıcının kendi kişisel verilerine erişim hakkı vardır ve/veya bu kişisel verilerde düzeltme yapma ve/veya yanlış ve/veya uygun olmayan verileri silme hakkı vardır.

Verilerin gizliliğine dair talepler [email protected] Adresine iletilebilir.

 

ETİKETLER,ÇEREZLER VE DİĞER TANIMLAMALAR

BetKanyon internet sitesi çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmak suretiyle çalışır:

Kullanıcının tercih ettiği dili tanımlamak üzere kullanılırlar; böylece kullanıcı Bet Kanyon’a her girişinde bu dil otomatik olarak seçilmiş olur.

Kullanıcının hak kazanmış olduğu herhangi bir bonusu teslim almasını sağlamak üzere kullanılırlar.

Bet Kanyon internet sitesinin trafiğini analiz etmek üzere kullanılırlar, böylece uygun geliştirme çalışmalarını yapmamıza olanak tanınmış olur.

Lütfen, çerezler olmaksızın sitenin kullanımının mümkün olmadığından haberdar olunuz.

BetKanyon, kullanıcının kişisel verilerini ve finansal işlemlere dair tüm detayları Bet Kanyonhesabının kapanışından itibaren en az on yıl boyunca saklayacaktır.

Eğer kullanıcı hesabına hiçbir işlem kaydı yapılmamışsa, Bet Kanyonkullanıcının kişisel verilerini silecektir. Kullanıcının kişisel verileri Bet Kanyon çalışanlarının erişimine açık olacaktır.